Toelichting prijsberekening

Toelichting bij de vergelijkingsgrafiek

Deze voorbeeldsimulatie weerspiegelt het verleden en biedt geen waarborgen voor de toekomst. Zij kan variëren in functie van uw persoonlijk verbruik, uw netbeheerder en uw leverancier. Ze houdt geen rekening met het leefpatroon van de verbruiker noch met de investerings-en onderhoudskosten, die uw totale energiekosten eveneens beïnvloeden.

We gebruiken voor de berekening van deze grafiek de resultaten van de berekeningen op basis van een gepubliceerde prijzensimulator voor aardgas en mazout voor het Brussels Gewest d.d. 06/01/2014 enerzijds en anderzijds voor steenkool, de betreffende consumententarieven van de Antwerpse beroepsvereniging V.K.P.A., SYBRA. Hiervoor kozen we voor de duurste handelsprijzen tijdens de winter ingevolge de lonen en de sociale patroonslasten in het Antwerps Havengebied.

I. De betreffende berekening was hierbij gebaseerd op volgende gegevens:

2004-2012: 1 liter gasolie verwarming (Hi)= 11,0864 kWh aardgas (Hi)
Vanaf 2013 (verplicht vergelijk met Hs): 1 liter gasolie verwarming (Hs) = 10,641 kWh aardgas (Hs)

Hi= stookwaarde
Hs= verbrandingswarmte (volgens Europese norm)

Mazout: 2000 liter, jaargemiddelde van de officiële maximumprijs
Aardgas: 2001-2006: equivalent van 2000 liter mazout aan het jaargemiddelde van particulier tarief B. 2007-2012: van tarief Electrabel basisaanbod gas 30, januari- juni 2013: van tarief energy+ en van juli tot december 2013 van tarief easy. Alle tarieven sinds 2007: netbeheerder Sybelga. Zie www.electrabel.be voor prijzen en voorwaarden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

II. De berekening van Steenkool is hierbij gebaseerd op:

A. Van 2004 t.e.m. 2012:

 1. Berekeningen op basis van 2000 liter gasolie verwarming, waarvan de stookwaarde (Hi) per liter 10,00kWh, hetzij voor 2000 liter, 20.000 kWh/l is.
 2. We deden hierbij een omzetting naar de benodigde “Antraciet A” steenkool waarvan de stookwaarde (Hi) per kg 8,92 kWh is, wat als equivalent gewicht voor de bovenvermelde 20.000kWh/l gasolie verwarming aan 8,92 kWh/kg. Wat 2242 kg steenkool type Antraciet A geeft.
 3. Daarbij steunend we de prijsvergelijking op de gepubliceerde wintertarieven van V.K.P.A – SYBRA, zijnde het gemiddelde van 4 herkomsten van 16 tot 18 stukgrootten.

Jaar 2004 hetzij 2.242kgx 378 €/1000 kg = €847
Jaar 2005 hetzij 2.242kgx 407 €/1000 kg = €912
Jaar 2006 hetzij 2.242kgx 410 €/1000 kg = €919
Jaar 2007 hetzij 2.242kgx 421 €/1000 kg = €944
Jaar 2008 hetzij 2.242kgx 447 €/1000 kg = €1.002
Jaar 2009 hetzij 2.242kgx 446 €/1000 kg = €1.000
Jaar 2010 hetzij 2.242kgx 455 €/1000 kg = €1.020
Jaar 2011 hetzij 2.242kgx 469 €/1000 kg = €1.051
Jaar 2012 hetzij 2.242kgx 474 €/1000 kg = €1.063

B. Vanaf 2013:

 1. Berekening op basis van de verbrandingswarmte (Hs). Dit betekent voor de gasolie verwarming 10,641 kWh/l en dus voor 2000 liter, 21.282 kWh.
 2. De omzetting naar de benodigde ‘Antraciet A’, waarvan de verbrandingswarmte (Hs) 9,12 kWh is, geeft als equivalent gewicht aan antraciet A, 21.282 kWh/l gasolie verwarming aan 9,12 kWh/kg. Wat 2334 kg steenkool type Antraciet A geeft.
 3. Daarbij steunend we de prijsvergelijking op de gepubliceerde wintertarieven van V.K.P.A – SYBRA, zijnde het gemiddelde van 4 herkomsten van 16 tot 18 stukgrootten.
 4. Dit geeft als totaal bedrag 2.334kgx €/ton 483= €1127
 5. Voor het jaar 2014: 2334 kg x €/ton 474,32= €1107,04
 6. Voor het jaar 2015: 2334 kg x €/ton 488,41= €1139,95
 7. Voor het jaar 2016: 2334 kg x €/ton 503= €1174,00

 

III. Inbreng van de pellets aan de marktstudie

Opmerking: Ter oorzaak van de wildgroei in de markt van de pellets m.b.t. de juiste calorische waarden en de bijbehorende prijzen is het nogal moeilijk om een constante waarde te bepalen.

Aldus werd geopteerd voor de bonafide handelspraktijken van een producent gekozen uit alle Belgische producenten en gesteund op pellets afkomstig van harsachtige bomen.

A. van 2009 tot en met 2012

 1. Berekeningen op basis van 2000 liter gasolie verwarming met Stookwaarde (Pci of Hi) van 10 kWh/l.
 2. Omzetting naar benodigde “pellets”, met Stookwaarde (Pci of Hi) van 4,9 kWh/kg, wat geeft als equivalent gewicht aan pellets: 20.000kWh/l gasolie verwarming: 4,9 = 4082 kg.
 3. Met referte aan de voorgaande opmerking werd als basis van de tegenwaarde berekening de prijs per 1000 kg genomen voor de levering van 2 paletten met zakken van 15 kg elk.

 

Jaar 2009, hetzij 4.082 kg x 275€/ 1000 kg= €1.123

Jaar 2010, hetzij 4.082 kg x 280€/ 1000 kg= €1.143

Jaar 2011, hetzij 4.082 kg x 285€/ 1000 kg= €1.163

Jaar 2012, hetzij 4.082 kg x 295€/ 1000 kg= €1.204

B. Vanaf 2013

b.1. Berekeningen op basis van de verbrandingswarmte (HS of PCS)

d.i. voor de gasolie verwarming 10,641 kWh/l, dus voor 2000 liter= 21.282 kWh

2. Omzetting naar benodigde “pellets” met verbrandingswarmte (Hs of PCS) 5,20 kWh wat geeft als equivalent gewicht aan pellets: 21.282 kWh/l gasolie verwarming: 5,20= 4.093 kg

b.2. Prijsbepaling volgens opmerking onder III jaar 2013, hetzij 4.093 kg x 305€/1000 kg = €1.248

b.3. Voor het jaar 2014: hetzij 4.093 kg x 300,83 €/ton  = €1.231,30

b.4. Voor het jaar 2015: hetzij 4.093 kg x 283,75 €/ton  = €1.161,39

b.5. Voor het jaar 2016: hetzij 4.093 kg x 296,25 €/ton  = €1212,55