Toelichting bij deze berekening - gemiddelde maandprijs

Vergelijking brandstofprijzen:

Toelichting bij de Prijscalculator – op basis van gemiddelde maandprijzen

De calculator weerspiegelt het verleden en biedt geen waarborgen voor de toekomst. Je kan deze laten variëren in functie van uw persoonlijk verbruik. Ze houdt geen rekening met de investerings-en onderhoudskosten, die uw totale energiekosten eveneens beïnvloeden. Ze baseert zich telkens op de gemiddelde maandprijzen van de lopende maand van de verschillende verwarmingsbronnen met uitzondering van huisbrandolie die zich baseert op de maandprijs van de voorbije maand (zie reden hieronder).

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe de calculator de hoeveelheid kwh en energie hoeveelheid aanpast in functie van de gekozen verwarmingsbron.   Onderstaand voorbeeld van vergelijking gebeurt op basis van het jaarverbruik van ANTRACIET A, in de veronderstelling dat een consument zijn woonst verwarmt met 2500 kg. Let op: de calculator houdt wel rekening met uw persoonlijk verbruik, maar in dit onderstaand voorbeeld, ziet u alvast hoe hij dit berekent.

De berekening baseert zich op onderstaande gegevens:

1. Gemiddelde van de huidige gangbare prijslijsten voor Antraciet A. Doorsneeprijs per 1000 kg gesteund op de verbruikerstarieven van de huidige maand, uitgegeven door de provinciale beroepsverenigingen van Antwerpen, Luik-Luxemburg en Namen. Prijsberekening voor 2.500 kg antraciet A op b€asis van de verbrandingswaarde (HS = nieuw van 2013) en waarvan totale uitgave: 2500 kg x 9,12 kWh = 22.800 kWh. Nota: in geval van JUNI 2018: 2500 kg X 457,25 p/T= €1.143,13 hetzij c€ 5,0137per kWh.

2. Vergelijking met Pellets Omzetting naar benodigde pellets, waarvan de verbrandingswarmte (Hs) 5,20 = 4.335 kg of hetzij tegen de prijs van de huidige maand van een producent van de Belgische Ardennen, wat geeft als formule: 4.385 kg x € huidige maandprijs/1000 = €bedrag geleverd in zakken op palletten.
Nota: in geval van MEI 2018, 4.385 kgX296 p/t= €1.297,96 hetzij c€5,6928 per kWh.

3. Vergelijking met Gasolie verwarming Deze formule is gebaseerd op de bron van de FOD Economie – algemene directie energie. De prijs die wij hanteren baseert zich steeds op de officiële maximumprijzen (zonder korting, 50 ppm) van de voorbije maand. Dit omdat de noteringen van de huidige lopende maand nog altijd niet gekend zijn. We zetten daarom de benodigde hoeveelheid liters gasolie verwarming, waarvan de verbrandingswaarde (Hs) 10,641 kWh, om naar een equivalente hoeveelheid. Formule is: (22.800kWH: 10,641) = 2143 liters . Dit geeft als formule: €doorsneeprijs van de vorige maand/l x 2143 liters. Nota: in geval van MEI 2018, 2143 l X €0,6908 p/l= €1480,38 hetzij c€ 6,4929 per kWh.

4. Vergelijking met Elektriciteitsprijzen We doen hierbij opnieuw een omzetting naar benodigde kWh elektriciteit. Bij deze omzetting maken we gebruik van de verbrandingswarmte (Hs) 8,72 kWh voor elektriciteit, zodat de omzettingsfactor wordt: (8,72: 9,12 Kwh antraciet A) = 0,95614. Wat geeft als we dezelfde warmte met elektriciteit willen behalen een resultaat van (22.800 kwh (voor 2500 kg Antraciet A) x 0,95614 ) of een warmte equivalent van 21.800 kWh voor de elektriciteit.  

Verhouding nacht/piek/dal tarief Teneinde een zo correct mogelijke raming te maken m.b.t. het reële warmte-effect baseren wij ons op de verwarming bij middel van:

 1. Accumulatoren die enkel ’s nachts worden opgeladen, dus “exclusief nachttarief”.
 2. Gewone elektrische radiatoren (badkamer, slaapkamer, bureau, enz.) die tijdens de dag worden aangezet (van 07:00 t.e.m. 22:00 uur), hetzij de prijs “piekuren” v.h. tweevoudig tarief.
 3. Niet daluren, cfr; verlichting, elektrische toestellen, enz..
 4. Een vergelijking over 11 jaar (2007 t.e.m. 2016) van de jaarlijkse afrekeningen (Electrabel – ENI – IVEKA) gaf volgende percentsgewijze verhoudigen van de respectievelijke prijsformules (zie bijgaande bewijsvorming, bijlage 1):

NACHT ong. 53,50% PIEK ong. 11,50% DAL ong. 34,00% Aangezien de daluren buiten beschouwing vallen is een herverdeling van het aandeel kWh in de specifieke verwarming nodig om de betreffende doorsneeprijzen te kunnen berekenen, zodat: 82,30% van 21.800 kWh 17.940 kWhwordt voor de nacht, en 17,70% van 21.800 kWh 3.860 kWH wordt voor de piekuren. We gebruiken deze verhouding om de elektriciteitsprijs te berekenen.

Bijlage 1: Percentsgewijze verhoudingen van de drie mogelijke prijsformules (in%).

Energieleverancier                     van                 de                     Piek (%)            Dal (%)             Nacht (%)

Electriciteit (Electrabel)       20/02/07        15/04/08            14,7                  33,41                    46,89
Electriciteit (Electrabel)       15/04/08        14/04/09            12,31                 32,85                   54,84
Electriciteit (Electrabel)       15/04/09        14/04/10             13,42                40,66                   45,92
Electriciteit (Electrabel)       15/04/10         14/03/11              10,41                 32,63                  56,96
Electriciteit (Electrabel)       15/03/11          14/03/12             12,75                 39,27                   47,98
Electriciteit (Electrabel)       15/03/12          14/03/13             10,81                31,71                    57,48
Electriciteit (Electrabel)       15/03/13          01/09/13             12,92                36,53                   50,55
Electriciteit (ENI)                   01/09/13         28/02/14            11,70                 33,65                   54,65
Electriciteit (ENI)                   23/02/14        13/02/15              12,53                 35,55                   51,92
Electriciteit (ENI)                   14/02/15          31/01/16              12,40                 36,00                  51,60
Electriciteit (ENI)                   01/02/16          10/02/17              11,60                 30,30                  58,10

Gemiddelde over 11 jaar, uiteraard Seizoensgebonden        +/-11,50%         +/-34,00%         +/- 53,50%

 

Berekening Elektriciteitsprijzen De berekeningen in dit voorbeeld zelf zijn gesteund op de  Electrabel EASY prijs, vast 1 jaar voor de gewesten Vlaanderen en Wallonië en vast 3 jaar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van JUNI 2018, inclusief 21% BTW. In de prijscalculator houden we rekening met de geafficheerde prijzen van de maand waarin u de berekening doet.  U ziet hierbij een voorbeeld van een berekening gebaseerd op 21.800 kWh. In de calculator zelf wordt rekening gehouden met uw persoonlijk verbruik in kWh.

 1. Vlaams Gewest:

a.1. Vaste Energieprijs/ Tweevoudig tarief

 • Vaste vergoeding €/jaar: 48,34€
 • Prijs per kWh/excl. Nacht: c€ 6,821 x 17.940 = 1123,69€
 • Prijs per kWh/piekuren: c€9,052x 3.860= 349,41€

Optie: 100% Groen – 100% Belgisch = c€/ kWh 0,23 (Met deze duurdere bijdrage werd geen rekening gehouden in de calculator)

a.2. Kosten groene stoom en W.K.K.

 • Prijs per kWh, groene stroom: c€ 2,393x 21.800= 521,67€
 • Prijs per kWh, WKK: c€ 0,312x 21.800 = 68,02€

a.3. Netwerkkosten voor (gemiddelde van al de beheerders)

a.3.1. Distributie

 • Exclusief nacht: c€ 4,3273 x 17940= 776,32€
 • Tweevoudig piek: c€ 15,3209 x 3.860= 591,39€

a.3.2. Jaarlijkse meteropname: 4,70€

a.3.3. Transport c€ 2,03 x 21.800= 442,54€

a.4. Toeslagen (idem netwerkkosten)

 • Energie bijdrage: c€ 0,23306 x 21.800= 50,81€
 • Federale bijdrage: c€ 0,34853x 21.800= 75,98€

Bijdrage energiefonds: €4,15

PS: deze bijdrage energiefonds (“Turteltaks”) gebruiken we in de prijscalculator ook voor verbruiken boven de 5000 kWh – dit om de gemiddelde energiebijdrage (verspreidt over Vlaanderen, Wallonië en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) niet te zwaar te beïnvloeden ten nadele van de ‘gemiddelde’ verbruiker.

TOTALE UITGAVE: €4157,25

2. Waals Gewest:

b.1. Vaste Energieprijs/Tweevoudig tarief

 • Vaste vergoeding + prijs per kWh nacht en piekuren idem als in Vlaams Gewest, zijnde: 1.621,44€

Optie: 100% Groen – 100% Belgisch = c€/ kWh 0,23 (Met deze duurdere bijdrage werd geen rekening gehouden in de calculator)

b.2. Kosten groene stroom en WKK

 • Prijs per kWh/groene stroom: c€ 3,063x 21.800= 667,73 €
 • WKK: nihil

b.3. Netwerkkosten voor (gemiddelde van al de beheerders)

b.3.1. Distributie: gemiddelde van al de beheerders

 • Exclusief Nacht: c€ 5,8915x 17.940: 1056,94€
 • Tweevoudig Piek: c€11,7031x 3.860= 451,74€

b.3.2. Jaarlijkse meteropname: 17,63

b.3.3. Transport

 • c€3,88x 21.800= 845,84€

b.4. Toeslagen (idem Netwerkkosten)

 • energiebijdrage: c€ 0,23306×21.800=50,81€
 • federale bijdrage: c€0,34853 x 21.800= 75,98€

TOTALE UITGAVE= 4.788,34€

Opmerking: zo men niet aangesloten is op het net in het Waals Gewest, dan wordt een aansluitingsvergoeding aangerekend van c€0,075 per kWh (idem voor al de 13 beheerders). Hiermee wordt geen rekening gehouden in de prijscalculator.

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

c.1 Vaste Energieprijs/Tweevoudig tarief – Vast 3 jaar

 • Vaste vergoeding €/jaar:               48,34€
 • Prijs per kWh/excl. Nacht: c€6,821 x 17.940= 1223,69€
 • Prijs per kWh/piekuur : c€9,052 x 3.860= 349,41€

Optie: 100% Groen – 100% Belgisch = c€/ kWh 0,23 (Met deze duurdere bijdrage werd geen rekening gehouden in de calculator)

c.2. Kosten groene stroom en WKK

 • Prijs per kWh/groene stroom: c€ 0,978x 21.800= 213,20 €
 • WKK: nihil

c.3. Netwerkkosten voor (gemiddelde van SIBELGA)

c.3.1. Distributie:

 • Exclusief Nacht: c€ 6,03x 17.940: 1081,78€
 • Tweevoudig Piek: c€9,50x 3860= 366,70€

c.3.2. Jaarlijkse meteropname: 15,20

c.3.3 Transport

 • c€2,06 x 21.800= 449,08€

c.4. Toeslagen (idem Netwerkkosten)

 • energiebijdrage: c€ 0,23306×21.800=50,81€
 • federale bijdrage: c€0,34853x 21.800= 75,981€

c.5.Financiering openbare dienstverplichtingen

 • tussen 18 en 36 kvA= €47,19

TOTALE UITGAVE= 3.921,62€

De prijs die we nu gebruiken in de calculator is de gemiddelde doorsneeprijs van de drie Gewesten samen in c€/kWh, in dit voorbeeld is dit c€19,3892. We brengen eveneens de jaarlijkse gemiddelde vaste vergoedingen, en de bijdrage energiefonds (eveneens over de drie Gewesten heen) in rekening, in dit voorbeeld is dit €62,23.

 

5. Vergelijking met aardgasprijzen

Aandacht: bij het raadplegen van meerdere informatiebronnen betreffende de VERBRANDINGSWARMTE (Hs) van zowel het arme als het rijke aardgas divergeren de kWh-waarden vrij wat. Ook aangaande welke regio wordt bediend met welke soort en of een mengsel, is er geen eenvormigheid.

Bovendien is het gasvolume afhankelijk van temperatuur en druk en derhalve wordt er gesteund op “ gemiddelde “ waarden met corrigerende parameters, zodat iedere verbruiker op basis van het gelijkheidsbeginsel kan worden behandeld.

Om de prijsvergelijking te maken met de doorsneeprijs van de antraciet A kan worden gesteld dat het aardgas evenveel “ kilowattuur “ moet ontwikkelen als de voornoemde alternatieve energiebron, hetzij 22.800 kWh.

Opmerking: de berekeningen in onderstaand voorbeeld zijn gesteund op de Electrabel Easy-prijzen van 1 MEI 2018, vast voor 1 jaar voor de Vlaamse en Waalse Gewesten en 3 jaar vast voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest inclusief 21% BTW. In de prijscalculator houden we rekening met de geafficheerde prijzen van de maand waarin u de berekening doet. Bij wijze van voorbeeld ziet u hieronder de berekening voor JUNI 2018 en de gebruikte formules en resultaten gehanteerd in de prijscalculator. U ziet hierbij een voorbeeld van een berekening gebaseerd op 22.800 kWh. In de calculator zelf wordt rekening gehouden met uw persoonlijk aardgasverbruik in kWh.

 1. Vlaams Gewest

a.1. Energieprijs – VAST 1 jaar

Vaste vergoeding in €/jaar: €27,23

Prijs per kWh: c€ 3,692x 22.800= €841,78

a.2.Distributie (tarief T2, gemiddelde van alle beheerders)

Vaste Term: € 87,44

Proportionele term: c€ 1,080 x 22.800 = €246,24

Jaarlijkse meteropname: €5,39
Transport Fluxys: c€ 0,183 x 22.800= €41,72

a.3. Toeslagen Energiebijdrage: c€ 0,12073 x 22.800 = €27,53

Federale bijdrage: c€ 0,05758 x 22.800= €13,13

TOTALE UITGAVE AARDGAS: €1290,46

2. Waals Gewest

b.1. Energieprijs Vast 1 jaar

Vaste vergoeding in €/jaar: €27,23

Prijs per kWh: c€ 3,692x 22.800= €841,78

b.2. Distributie (tarief T2, gemiddelde van alle beheerders)

Vaste Term: € 99,25

Proportionele term: c€ 2,002 x 22.800 = 456,46

Jaarlijkse meteropname: €9,89
Transport Fluxys: c€ 0,183x 22.800= 41,72

b.3. Toeslagen Energiebijdrage: c€0,12073 x 22.800 = €27,53

Federale bijdrage: c€ 0,05758 x 22.800= €13,13

TOTALE UITGAVE AARDGAS: € 1.516,99

Opmerking: zo men niet aangesloten is op het net in het Waals Gewest, dan wordt een aansluitingsvergoeding aangerekend van c€0,075 per kWh (idem voor al de 7 Beheerders). Hiermee wordt geen rekening gehouden in de prijscalculator

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

c.1. Energieprijs VAST 3 jaar

Vaste vergoeding in €/jaar: €27,23

Prijs per kWh: c€ 3,692x 22.800= €841,78

c.2. Distributie (tarief T2, gemiddelde van alle beheerders)

Vaste Term: € 65,78

Proportionele term: c€ 1,426x 22.800 = €325,13

Jaarlijkse meteropname: €19,19
Transport Fluxys: c€ 0,183x 22.800= 41,72

c.3. Toeslagen Energiebijdrage: c€ 0,12073 x 22.800 = €27,53

Federale bijdrage: c€ 0,05758x 22.800= €13,13

c.4. Openbare dienstverplichting 6 of 10 m3/uur + 5.000 kwH => €11,04

TOTALE UITGAVE AARDGAS: € 1.372,53

Vast*: gemiddelde van alle vaste kosten over de drie gewesten

De prijs die we nu gebruiken in de calculator is de gemiddelde doorsneeprijs van de drie Gewesten samen in c€/kWh, in bovenstaand voorbeeld is dit c€5,9413. We brengen daarnaast de jaarlijkse gemiddelde vaste vergoedingen (eveneens over de drie Gewesten heen) in rekening, in bovenstaand voorbeeld is dit €38,72.